Bekendmakingen

23-01-2023 - OMV2022/407: - Welkomstraat 32 - Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Omgevingsloket nummer : OMV_2022157322

Gemeentelijk dossiernummer: OMV2022/407

 

Dhr. Ruben Leeuws heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van alle bestaande constructies, het rooien van 29 bomen en opheffen van een buurtweg op het perceel.

De aanvraag heeft als adres Welkomstraat 32, kadastraal gekend als Brecht, (afd. 4) sectie E 132 Z3

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 27 januari 2023 tot en met 26 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2960 Brecht.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

De aanvraag kan worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek, na afspraak via omgeving@brecht.be of telefonisch via het nummer 0800 3 2960