Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 06/05/2021 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - A. Daenslaan 34

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - A. Daenslaan 34

 • 06/05/2021 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Eikenlei 159

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Eikenlei 159

 • 06/05/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Potterij 4

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Potterij 4 

 • 06/05/2021 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Schotensteenweg ZN

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Schotensteenweg ZN

 • 04/05/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Van Bavellaan 16

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Van Bavellaan 16 

 • 04/05/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eikenlei 74

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eikenlei 74 

 • 16/04/2021 - project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 - publieke raadpleging milieueffectrapport

  Context van de raadpleging

  België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

  Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

  Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging.  

  Duur van de raadpleging

  Van 15 april tot 15 juni 2021.

  Documentatie

  Het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan zijn beschikbaar op https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/projec...

  Raadpleging van het publiek

  De commentaren en adviezen worden aan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gericht binnen de voor de raadpleging gestelde termijn:

  elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
  per post:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Publieke Consultatie Doel 1 en 2
  Albert II-laan, 16
  1000 Brussel

  De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.

   

   

 • 15/04/2021 - Belastingreglement op standplaatsen op openbaar domein

 • 07/04/2021 - OMV2020/345 - Omgevingsvergunningen - Schotensteenweg ZN (lot 89) - beslissing: voorwaardelijke vergunning

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  Dhr. Jonas Annaert en mevr. Maike Ven hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over overwelven van een baangracht, ontbossing en kappen van bomen, en bouwen van een vrijstaande woning.

  De aanvraag heeft als adres Schotensteenweg ZN (lot 89), kad. gekend als afd. 1 sectie M nr. 80R3 (deel).

  Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 april 2021 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 • 30/03/2021 - OMV2021/43 - ter streke Scheve Noordervelden - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
  Omgevingsloket nummer : OMV_2021011626
  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2021/43