Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 16/03/2021 - OMV2021/60 - Pijlstraat 10 - bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2021023373

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2021/60

  De heer Serge Van Bastelaer heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over de aanleg van verhardingen en plaatsen van een bijgebouw.

  De aanvraag heeft als adres Pijlstraat 10 en zn, kadastraal gekend als Brecht, (afd. 5) sectie A 24 H en (afd. 5) sectie A 25 P

 • 23/02/2021 - OMV2021/57 - Bosschaerlaan 17 - bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2021013591

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2021/57

  Mevrouw Bianca Nauwelaerts en de heer Jeroen Claessens hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over slopen en nieuwbouw van een vrijstaande eengezinswoning.

  De aanvraag heeft als adres Bosschaertlaan 17, kadastraal gekend als Brecht, (afd. 5) sectie B 201 B2

 • 17/02/2021 - Besluit burgemeester - Opheffing onbewoonbaar verklaarde woning Veldstraat 3_001V

 • 03/02/2021 - Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  AANKONDIGING - Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 14 januari 2021 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 150, nl. op de percelen gelegen Heihoefke 3 en ZN, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nrs.675/b & 678/l en Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nr.674/d (op het terrein niet meer zichtbaar en in onbruik geraakt)

 • 03/02/2021 - OMV2020/473 - Vaartkant Links 35 - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020149117

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/473

  Dhr. Paul Brosens heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods van 120m², na opheffing van 2 -op het terrein niet meer zichtbare en in onbruik geraakte -buurtwegen (n°19 en 21) via de geïntegreerde procedure voor opheffing van een gemeenteweg (buurtweg).

 • 28/01/2021 - Beoordelingsprocedure en criteria in het kader van de uibreidingsronde kinderopvang van baby's en peuters 2021

 • 27/01/2021 - Besluit burgemeester - Het vernietigen van lachgas

 • 21/01/2021 - Belastingreglement op standplaatsen openbaar domein

 • 06/01/2021 - Aangepast GAS-reglement vanaf 1 januari 2021 (pub.dat.06/01/2021)

 • 06/01/2021 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan zn

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan zn