Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 08/11/2020 - OMV2020/416 - Houtstraat 68 - Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020140951

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/416

  De heer Kaan Bayazit en mevrouw Kim Vanhengel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over bouwen van een nieuwbouw eengezinswoning met zorgwoning en gekoppelde garage.

  (reden openbaar onderzoek: afwijking verkavelingsvoorschriften: plat dak)

 • 07/11/2020 - OMV2020/345 - Schotensteenweg ZN (lot 89) - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020115198

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/345

  De heer Jonas Annaert en mevrouw Maike Ven hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het gedeeltelijk afschaffen van een buurtweg, overwelven van een baangracht, ontbossing en kappen van bomen en bouwen van een vrijstaande woning.

 • 04/11/2020 - Besluit burgemeester - RVMW-raad - Gemeenteraad - Videoconferentie - Federale fase COVID-19

 • 04/11/2020 - Aankondiging openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  AANKONDIGING Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 8 oktober 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 150 op de percelen gelegen Heihoefke 3 en ZN, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nrs.675/b & 678/l en Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nr.674/d

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 • 19/10/2020 - OMV2020/381 - Eikenlei 102, 102a - Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020116601

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/381

  Dhr. Jan Adriaenssens namens IMMO LEBO NV en Jan Adriaenssens namens LEURIS NV heeft een aanvraag ingediend voor:stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een hoogspanningscabine (tegen een bestaand bedrijfsgebouw)

 • 19/10/2020 - OMV2020/362 - Gasthuisstraat 34 - bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNIN

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020104744

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/362

  De heer Hugo Bogaerts heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het vernieuwen en isoleren van de gevelmuur en dakbedekking van het bestaande magazijn.

  De aanvraag heeft als adres Gasthuisstraat 34 kadastraal gekend als Brecht, (afd. 3) sectie D 568 S

 • 18/10/2020 - OMV2020/397 - Schotensteenweg ZN - bekendmaking organisatie openbaar onderzoek (23/10/2020 - 23/11/2020)

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020133910

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/397

  De heer Jan Van Den Ouweland en mevrouw Stéphanie Albers hebben een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over de gedeeltelijke afschaffing van een buurtweg, het ontbossen en kappen van bomen, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, het plaatsen van een bijgebouw en de aanleg van verhardingen.

 • 28/09/2020 - Aanvullend reglement - inrichten woonerf - verhoogd kruispunt Pothoek

 • 28/09/2020 - Aanvullend reglement - inrichten woonerf - Laarweg

 • 24/09/2020 - Tijdelijk_politiereglement_Blauwe_zone_Ringlaan_Ambachtslaan_Industrielaan_parking_naast_voetbal_en_parking_naast_sporthal