Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 03/02/2021 - OMV2020/473 - Vaartkant Links 35 - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020149117

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/473

  Dhr. Paul Brosens heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods van 120m², na opheffing van 2 -op het terrein niet meer zichtbare en in onbruik geraakte -buurtwegen (n°19 en 21) via de geïntegreerde procedure voor opheffing van een gemeenteweg (buurtweg).

 • 28/01/2021 - Beoordelingsprocedure en criteria in het kader van de uibreidingsronde kinderopvang van baby's en peuters 2021

 • 27/01/2021 - Besluit burgemeester - Het vernietigen van lachgas

 • 06/01/2021 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan zn

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan zn 

 • 06/01/2021 - Aangepast GAS-reglement vanaf 1 januari 2021 (pub.dat.06/01/2021)

 • 23/12/2020 - Tijdelijk politiereglement - Toekomstlaan - Inrichten schoolstraat (pub.dat. 23/12/2020)

 • 15/12/2020 - OMV2020/467 - Veldstraat 2-6 - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020126634

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/467

  VASTGOED CW BVBA heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het slopen van constructies, het bouwen van een meergezinswoning en de aanleg van verhardingen

 • 03/12/2020 - Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2

  Openbaar onderzoek - omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2

 • 02/12/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Lessiusstraat 58

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Lessiusstraat 58

 • 02/12/2020 - AANKONDIGING Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 210

  AANKONDIGING Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 210

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 12 november 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 210 op de percelen gelegen ter hoogte van de Boudewijnstraat 1 tot en met 19 en Kanaallaan 15 te Brecht, kadastraal gekend als: Gemeente Brecht, 4de afdeling sectie E met nummers 38/Z –38/H/2 – 38/T – 38/S – 40/Z – 40/Y – 92/T/2 – 55/A/2 – 40/T – 55T-/A/2 – 55/Z – 55/Y en 42/L