Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 27/07/2020 - OMV2020/278 - Tilburgbaan ZN (113) - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020093714

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/278

  Mevrouw Evy Van Puymbroeck en de heer Jens Van den Broeck hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het kappen van bomen met ontbossing, het overwelven van een baangracht en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport.

 • 02/07/2020 - Tijdelijk_politiereglement_Gemeentepark_beperking_parkeren_kampeerautos

 • 10/06/2020 - Openbaar onderzoek rooilijn- en onteigeningsplan 'fietspad Kloosterstraat

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 14 mei 2020 heeft beraadslaagd over de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’, met betrekking op volgende percelen: Brecht, 4de afdeling, sectie B, nummers 99C, 76C, 186F, 186G, 100B, 100K, 102F, 102G, 102D, 103A, 103B, 103C, 103D, 104P, 104M, 104F, 104G, 353D, 353B, 354A, 354B, 349M, 349K, 356F, 356H, 356K, 358H, 358G, 358D, 359A, 359B, 360A, 361C, 361B, 489E, 488E, 80T, 83R, 81H, 81G, 81K, 83V, 88C, 88D, 87F, 79D, 79C, 77F, 77E, 77G, 66E, 66B, 64D, 64E, 64B, 61E, 720F, 727A, 728C, 728B, 729D, 731E, 732G, 735G, 735A, 735F, 736B, 748B, 749D, 749E, 750A, 751C, 751B, 485A, 485G, 485H, 485C, 485D, 494C, 496E en 496F voor de aanleg van een fietspad en rioleringswerkzaamheden.

  Over deze voorlopige vaststelling wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

  Het volledige dossier ligt van 15 juni 2020 tot en met 14 augustus 2020 ter inzage bij de dienst Omgeving op het gemeentehuis van Brecht (Gemeentepark 1 te 2960 Brecht).

  Je kan telefonisch een afspraak het nummer 0800 3 2960. Meer info en plannen vind je via deze link: https://dienstverlening.igean.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?_vs=0_N&id=451

  Je kan een bezwaar of een advies overmaken. Dit moet uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek tegen ontvangstbewijs worden afgegeven of aangetekend worden verzonden gericht aan de dienst Omgeving op volgend adres: Dienst Omgeving, Gemeentepark 1, 2960 Brecht.

 • 19/05/2020 - OMV2020/166: Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek - Gemeenteplaats 23

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020039674

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/166

  De heer Guido Verbunt heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het slopen van bijgebouwen (hobbyserre en carport) en het verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning.

  De aanvraag heeft als adres Gemeenteplaats 23, kadastraal gekend als Brecht, (afd. 3) sectie D 489 F

 • 17/05/2020 - OMV2020/184 - bekendmaking organisatie openbaar onderzoek - Van de Reydtlaan 42

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020058975

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/184

   

  Mevrouw Dorothy Naudts heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over afbreken van een bestaande garage (32,8m²) en het bouwen van een nieuwe garage (28m²)

  De aanvraag heeft als adres Van De Reydtlaan 42 kadastraal gekend als Brecht, (afd. 1) sectie M 78 M2

 • 07/05/2020 - OMV2020/122 - Leopoldstraat 15 - Bekendmaking Openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020030556

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/122

  Danielle Van Ast namens GO! SCHOLENGROEP ANTWERPEN AV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een luifel aan de basisschool, het regulariseren van een modulaire schoolunit, het plaatsen van een bijkomende modulaire schoolunit en de gedeeltelijke afschaffing van een gemeenteweg (buurtweg n° 203).

 • 05/05/2020 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING Sint-Willebrordusstraat 29

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020024923

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/88

  Paul Willekens namens ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN NOORD-KEMPEN VZW heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

 • 26/04/2020 - AANKONDIGING verderzetting openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153 na coronamaatregelen

  AANKONDIGING herneming openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153 t.g.v. corona-maatregelen

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 13 februari 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Het volledige dossier lag hierbij van 13/03/2020 tot en met 14/04/2020 ter inzage in het gemeentehuis van Brecht.

 • 26/04/2020 - besluit van de gemeenteraad tot opheffing van buurtweg 123 en 154 (Kerkstraat 46-48)

  Besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg: gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en 154: 

 • 01/04/2020 - Besluit van de burgemeester - RVMW-raad en gemeenteraad - Videoconferentie - Federale fase Covid-19