Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 26/04/2020 - AANKONDIGING verderzetting openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153 na coronamaatregelen

  AANKONDIGING herneming openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153 t.g.v. corona-maatregelen

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 13 februari 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Het volledige dossier lag hierbij van 13/03/2020 tot en met 14/04/2020 ter inzage in het gemeentehuis van Brecht.

 • 26/04/2020 - besluit van de gemeenteraad tot opheffing van buurtweg 123 en 154 (Kerkstraat 46-48)

  Besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg: gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en 154: 

 • 01/04/2020 - Besluit van de burgemeester - RVMW-raad en gemeenteraad - Videoconferentie - Federale fase Covid-19

 • 25/03/2020 - Besluit van de burgemeester - Camping Floreal Het Veen

 • 18/03/2020 - Sluiting wekelijkse markt (wegens Corona)

 • 11/03/2020 - Omgevingsvergunningsaanvraag: bekendmaking Openbaar onderzoek - Sparrenlaan 12

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

   

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020018846

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/62

  Mevrouw Karina Selen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het rooien van 6 dennen, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en de aanleg van verhardingen.

  De aanvraag heeft als adres Sparrenlaan 12 kadastraal gekend als Brecht, (afd. 1) sectie M 50 P2

 • 09/03/2020 - Aankondiging openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr 153

  AANKONDIGING openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153

   

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 13 februari 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

  Het volledige dossier ligt van 13/03/2020 tot en met 14/04/2020 ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis van Brecht (Gemeentepark 1 te 2960 Brecht).

 • 26/02/2020 - AANKONDIGING gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  AANKONDIGING gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149: besluit deputatie

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de deputatie op 13 februari 2020 besliste dat voetweg nr.149 gedeeltelijk (bedrijventerrein Klein-Veerle te 2960 Brecht, kadastraal gekend als afdeling 4 - Sectie D, nr. 750x, 759n, 759m, 750f2, 922b, 922c, 922f, 922g, 751e en 751/02a) afgeschaft kunnen worden,

 • 25/02/2020 - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 206 en voetweg nr. 150 - Heihoefke 1 te 2960 Brecht

  AANKONDIGING gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 206 en voetweg nr. 150

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de deputatie op 13 februari 2020 besliste dat voetweg nr. 206 en voetweg nr. 150 gedeeltelijk (Heihoefke 1 te 2960 Brecht, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie D nr 695 K 2 en 705 F) afgeschaft kunnen worden.

 • 30/01/2020 - Aankondiging Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  AANKONDIGING

  Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 9 januari 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 149 op de percelen gelegen Brecht 4de afdeling, sectie D, 735/d/2, 735/h/2 735/g/2, 735/r, 735/b/2, gelegen tussen de Varenstraat ZN en 11 en de Bosstraat 19 te 2960 Brecht.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.