Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 09/03/2020 - Aankondiging openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr 153

  AANKONDIGING openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153

   

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 13 februari 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing buurtweg 153.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

  Het volledige dossier ligt van 13/03/2020 tot en met 14/04/2020 ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis van Brecht (Gemeentepark 1 te 2960 Brecht).

 • 26/02/2020 - AANKONDIGING gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  AANKONDIGING gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149: besluit deputatie

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de deputatie op 13 februari 2020 besliste dat voetweg nr.149 gedeeltelijk (bedrijventerrein Klein-Veerle te 2960 Brecht, kadastraal gekend als afdeling 4 - Sectie D, nr. 750x, 759n, 759m, 750f2, 922b, 922c, 922f, 922g, 751e en 751/02a) afgeschaft kunnen worden,

 • 25/02/2020 - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 206 en voetweg nr. 150 - Heihoefke 1 te 2960 Brecht

  AANKONDIGING gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 206 en voetweg nr. 150

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de deputatie op 13 februari 2020 besliste dat voetweg nr. 206 en voetweg nr. 150 gedeeltelijk (Heihoefke 1 te 2960 Brecht, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie D nr 695 K 2 en 705 F) afgeschaft kunnen worden.

 • 30/01/2020 - Aankondiging Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  AANKONDIGING

  Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 9 januari 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 149 op de percelen gelegen Brecht 4de afdeling, sectie D, 735/d/2, 735/h/2 735/g/2, 735/r, 735/b/2, gelegen tussen de Varenstraat ZN en 11 en de Bosstraat 19 te 2960 Brecht.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 • 28/01/2020 - OMV2019/418 - Bergsebaan 99 - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2019158910

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2019/418

  De heer Christophe Raes en mevrouw Stefanie Wijnen hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en kappen van bomen.

  De aanvraag heeft als adres Bergsebaan ZN (99) kadastraal gekend als , (afd. 5) sectie A 180 S

 • 03/01/2020 - AANKONDIGING Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en nr. 154

  AANKONDIGING Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en nr. 154 

   

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 12 december 2019 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 op de percelen 198/P, 198/R, 198/S, 200/A en 207/K, gelegen Kerkstraat 46-48 te 2960 Brecht.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 • 23/12/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Lessiusstraat 78

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Lessiusstraat 78

 • 23/12/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Eikenlei ZN

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Eikenlei ZN

 • 23/12/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Gemeenteplaats 31

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Gemeenteplaats 31

 • 23/12/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Henxbroek 3

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Henxbroek 3