Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 30/09/2019 - Aanvullend reglement - afsluiten straat - Banmolenplein ter hoogte van Akkerweg

 • 30/09/2019 - Aanvullend reglement - parkeer- en stilstandverbod - Hofstraat tussen Biest en huisnummer 9

 • 30/09/2019 - Aanvullend reglement - parkeerverbod - kruispunt Braakstraat - Kerkhofstraat

 • 30/09/2019 - Aanvullend reglement - voorrangsregeling Ringlaan

 • 10/09/2019 - OMV2019/138 - Boudewijnstraat 18 - Bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  Mevrouw Celine Vermeiren, de heer Michael Doms, de heer Jozef Luyckx namens D'HOOGE SCHOUW BRECHT Comm.VA hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over de aanleg van een aarden wal.

  De aanvraag heeft als adres Boudewijnstraat 18, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie E nrs. 38H2 en 38F2.

 • 09/09/2019 - OMV2019/240 - Bekendmaking aktename melding stopzetting zorgwonen

  BEKENDMAKING OMGEVINGSMELDING

  Dossiernummer:  OMV2019/240

  Omgevingsloket nr : OMV_2019096813

   

  mevrouw Ria Adriana Schurmans, Vondel 17, 2960 Brecht

  Gegevens van de locatie: Vondel 17, 2960 Brecht, afdeling 4 sectie B nr. 524Y

   

  Mededeling

  Op 27 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen akte genomen van de stopzetting van de zorgwoning.

 • 09/09/2019 - OMV2019/164 - Eendrachtslaan ZN/Schotensteenweg 110 - Bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Dragoslav Miscovic heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en kappen van bomen met ontbossing.

  De aanvraag heeft als adres Eendrachtslaan ZN/Schotensteenweg 110, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie M nrs. 66V10 en 66M9 (deel).

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 20 augustus 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 • 09/09/2019 - OMV2019/160 - Heyaard 33 - Bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

   

  De heer Christopher Alderman en mevrouw Katia Van Bouwel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een halfopen eengezinswoning.

  De aanvraag heeft als adres Heyaard 33, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 229T3.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 27 augustus 2019 de omgevingsvergunning gedeeltelijk voorwaardelijk vergund.

   

 • 09/09/2019 - OMV2019/92 - Uniondreef 2 - bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Guido Coertjens heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over het oprichten van een halfopen eengezinswoning.

  De aanvraag heeft als adres Uniondreef 2, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 35V14.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 16 juli 2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

 • 09/09/2019 - OMV2019/196 - Groot Veerle 33 - bekendmaking beslissing

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Kurt  Vanden Bergh en mevrouw Sofie Gysbrechts hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning: aanbrengen van steenstrips, verbouwing aan achtergevel en regularisatie van gevelwijzigingen.

  De aanvraag heeft als adres Groot Veerle 33, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie E nr. 216E.