Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 25/06/2019 - uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - goedkeuring

  Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

  Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

  Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de  focus op het lokale niveau.

  Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de wijziging aan dit uitvoeringsplan goed. Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages kan u hiernaast downloaden.

 • 25/06/2019 - Aanvullend reglement - tonnagebeperking Sint-Job-in-'t-Goor - centrum

 • 24/06/2019 - AANKONDIGING openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nr. 150 en nr. 206

  AANKONDIGING openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nr. 150 en nr. 206

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 13 juni 2019 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 150 en nr. 206, gelegen Heihoefke 1 te 2960 Brecht.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 • 25/04/2019 - Aanplakking inontvangstname getuigen verkiezingen 26 mei 2019

 • 25/04/2019 - Aanvullend reglement Oostmalsebaan N153

 • 25/04/2019 - Tijdelijk politiereglement - straatfeest - Moeshofstraat - 11 mei 2019

 • 28/03/2019 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod - Smederijstraat - keerpunt einde straat

 • 25/03/2019 - Aanpassing gemeentelijke verordening conformiteitsattesten

 • 05/03/2019 - OMV2019/27 - bekendmaking organisatie Openbaar onderzoek - Brugstraat 18-20

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2019011201 - Gemeentelijk dossiernummer: OMV2019/27

  PUBLILUX NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag heeft als adres Brugstraat 18 en 20 kadastraal gekend als Brecht, (afd. 5) sectie A 193 C, (afd. 5) sectie A 194 B4 en (afd. 5) sectie A 194 A4. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 • 04/03/2019 - Retributiereglement tarieven gemeentelijke speelpleinwerking