Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 09/11/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Poppelaerstraat 16

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Poppelaerstraat 16

 • 09/11/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Schotensteenweg 137

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Schotensteenweg 137

 • 08/11/2020 - OMV2020/416 - Houtstraat 68 - Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020140951

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/416

  De heer Kaan Bayazit en mevrouw Kim Vanhengel hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over bouwen van een nieuwbouw eengezinswoning met zorgwoning en gekoppelde garage.

  (reden openbaar onderzoek: afwijking verkavelingsvoorschriften: plat dak)

 • 07/11/2020 - OMV2020/345 - Schotensteenweg ZN (lot 89) - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2020115198

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/345

  De heer Jonas Annaert en mevrouw Maike Ven hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het gedeeltelijk afschaffen van een buurtweg, overwelven van een baangracht, ontbossing en kappen van bomen en bouwen van een vrijstaande woning.

 • 04/11/2020 - Besluit burgemeester - RVMW-raad - Gemeenteraad - Videoconferentie - Federale fase COVID-19

 • 04/11/2020 - Aankondiging openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  AANKONDIGING Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 8 oktober 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 150 op de percelen gelegen Heihoefke 3 en ZN, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nrs.675/b & 678/l en Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, Sectie D, Nr.674/d

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 • 30/10/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Vlierbeslaan 26

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Vlierbeslaan 26

 • 30/10/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Henweg zn

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Henweg zn

 • 30/10/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Henweg zn

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Henweg zn

 • 30/10/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 80

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 80