Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nollekensweg 3 - 3A - 5 - 7 - 9

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nollekensweg 3 - 3a - 5 - 7 - 9 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bevrijdingsstraat 27

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bevrijdingsstraat 27. 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Cambeenbos laan I 23

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Cambeenbos laan I 23 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hogebaan 42

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hogebaan 42 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oostmalsebaan 13D

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oostmalsebaan 13D 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ebeslaan 25

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ebeslaan 25 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vijf Gezusterslaan 12

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vijf Gezusterslaan 12 

 • 31/08/2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eendrachtstraat 12

  Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eendrachtstraat 12 

 • 30/08/2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek Pierrelaan 42

  Bekendmaking openbaar onderzoek Pierrelaan 42 

 • 25/08/2021 - openbaar onderzoek over het ontwerp van digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten

  Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

  De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

  De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

  Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

  Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

  Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be . Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken, omgeving@brecht.be