Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 29/08/2018 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - A. Daenslaan 4

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - A. Daenslaan 4

 • 28/08/2018 - bekendmaking windturbine Sint Lenaartsbaan

 • 22/08/2018 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2018090339
  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2018/181

  Johan De Bruyn namens RENO - ART IMMO BVBA heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen
  Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 grootschalige kleinhandelsgebouwen met bijhorende verhardingen en parkeerplaatsen.

 • 21/08/2018 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2018071720
  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2018/136

 • 21/08/2018 - bekendmaking - omgevingsmelding - Vaartstraat 133

 • 14/08/2018 - Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
  van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.
  Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

 • 13/08/2018 - OMV2018/175 Bekendmaking Openbaar Onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

   

  Omgevingsloket nummer : OMV_2018090176

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2018/175

   

  Dieter Goris en Lisse Broecks hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met complementaire functie (dokterspraktijk), bouwen van een bijgebouw en de aanleg van verhardingen

 • 13/08/2018 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK (17/08-17/09/2018) OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2017006628

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2018/188

   

  Frank Thuwis namens Plastipak Belgium BVBA heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  Kort omschreven gaat het over hernieuwing van de grondwaterwinning en wijzigingen van de indelingsrubrieken ten gevolge van de CLP-omzetting

 • 08/08/2018 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Laaglandlaan 6

 • 08/08/2018 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Hoekakkerstraat 2