Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 15/01/2019 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Voetbooglaan 23

 • 14/01/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Scherpenbergstraat zn

 • 14/01/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Dopheidelaan zn

 • 11/01/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 1

 • 10/01/2019 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Vorsenkwaak 9

 • 09/01/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Lessiusstraat 10, 10A, 10B, 10C

 • 09/01/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Kerklei 20-22

 • 09/01/2019 - Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) - openbaar onderzoek

  Vanaf 24 december 2018 startte het openbaar onderzoek over het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp van het plan-MER.

  In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.

   

  Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen.

  Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht.

  In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het DABM wordt een openbaar onderzoek voor het ontwerp-MAP 6 met bijhorend ontwerp van het plan-MER georganiseerd.

   

  Het openbaar onderzoek loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 via het digitale inspraakformulier waar u ook meer info kan vinden over het ontwerp-mestactieprogramma.

 • 09/01/2019 - Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - openbaar onderzoek

  Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

   

  Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

   

  Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019. Bezwaren of opmerkingen kunnen overgemaakt worden op plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

   

 • 08/01/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 10