Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 24/05/2022 - Tijdelijk politiereglement - BIRatlon – Vaartdijk en omgeving op 2 juli 2022

 • 23/05/2022 - Bekendmaking aktename Dorpsstraat 36

  Bekendmaking aktename Dorpsstraat 36 

 • 21/05/2022 - OMV2022/158 - omgevingsvergunningsaanvragen - Vondel 20 - bekendmaking openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2022065020

  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2022/158

  Mevrouw Tanya Hasselt heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

  Kort omschreven gaat het over verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning na sloop van aanbouwen (met geïntegreerde procedure opheffing van een in de feiten verdwenen buurtweg op het perceel).

  De aanvraag heeft als adres Vondel 20, kadastraal gekend als Brecht, (afd. 4) sectie B 523 B en (afd. 4) sectie B 523 C.

  De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

  Voor de aanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd (project waarvoor met toepassing van artikel 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning een beslissing van de gemeenteraad vereist is).

  De aanvraag ligt van 25 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2960 Brecht.

  De aanvraag kan worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek, na afspraak omgeving@brecht.be  of telefonisch via het nummer 0800 3 2960

  Gedurende bovenvermelde periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

  Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

 • 21/05/2022 - OMV2022/153 - Omgevingsvergunningen - Van De Reydtlaan ZN - Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2022065709
  Gemeentelijk dossiernummer: OMV2022/153

  Mevrouw Lauren Willems en de heer Nick Peeters hebben een aanvraag ingediend voor:
  -    stedenbouwkundige handelingen
  -    de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
    
  Kort omschreven gaat het over bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met aanhorigheden na ontbossing met kappen van bomen, opheffing in de feiten verdwenen buurtweg en exploitatie van een bronbemaling.

  De aanvraag heeft als adres Van De Reydtlaan ZN (lot 98), kadastraal gekend als Brecht, (afd. 1) sectie M 79 X (deel)

  De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

  De aanvraag ligt van 25 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2960 Brecht.
  De aanvraag kan worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek, na afspraak via omgeving@brecht.be of telefonisch via het nummer 0800 3 2960
  Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

 • 21/05/2022 - OMVV2022/3 - Omgevingsvergunningsaanvragen verkavelen gronden - Noorderveld 29-34 - Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek

  BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

  Omgevingsloket nummer : OMV_2022058035
  Gemeentelijk kenmerk: OMVV2022/3

  Dhr. Alessandro Heylen, landmeter-expert, en dhr. Jan Van Ginneken namens BREBO BVBA hebben een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.
  Kort omschreven gaat het over verkavelen van een terrein met creatie van 2 loten voor vrijstaande eengezinswoningen.

  De aanvraag heeft als adres Noorderveld ZN (29-34) kadastraal gekend als Brecht, (afd. 5) sectie A 1 E45, (afd. 5) sectie A 1 D45, (afd. 5) sectie A 1 W30 en (afd. 5) sectie A 1 Y33

  De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

  De aanvraag ligt van 25 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2960 Brecht.
  De aanvraag kan worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek, na afspraak via omgeving@brecht.be of telefonisch via het nummer 0800 3 2960.
  Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

 • 19/05/2022 - Bekendmaking aktename Brugstraat 63

  Bekendmaking aktename Brugstraat 63 

 • 19/05/2022 - Bekendmaking - aktename - Theo Coertjenslaan

  Bekendmaking - aktename - Theo Coertjenslaan 

 • 19/05/2022 - Retributiereglement op het ter beschikking stellen van PMD-zakken

 • 19/05/2022 - Subsidiereglement voor Brechtse seniorenverenigingen

 • 19/05/2022 - Reglement gemeentelijke uitleendienst 2022