Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 04/09/2019 - OMV2019/175 - Bekendmaking Omgevingsvergunning Molenheiken 7/7A

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Marc Saison heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over overwelven van een baangracht en aanleg van mindervalidenparkeerplaatsen.

  De aanvraag heeft als adres Molenheiken 7 en 7A, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nrs. 33F en 33H.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 • 04/09/2019 - OMV2019/108 - Omgevingsvergunningsaanvraag - Kattenhoflaan 14-16

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  Frank Octave Aerts heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over aanbrengen van isolatie en vervangen van dakbedekking

  De aanvraag heeft als adres Kattenhoflaan 14 en 16, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 80W.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

   

 • 04/09/2019 - OMV2019/107 - Omgevingsvergunningen - Vaartlaan 23

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  Mevrouw Kelly Marleen Buys heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over uitvoeren van een complementaire functie (kine), de aanleg van parkeerplaatsen, de regularisatie van een garage en aanbouw en het slopen van bestaande constructies.

  De aanvraag heeft als adres Vaartlaan 23, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 16W.

 • 04/09/2019 - OMV2019-152 - Omgevingsvergunningen - Beukenlei 9/Eikenlei 4, 4A en 6

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Eric Fransen namens Jefraco NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over herorganisatie/ -aanleg van de parkeerinrichting bij delhaize, na het slopen van woonhuis en bijgebouw en kappen van 4 coniferen.

  De aanvraag heeft als adres Beukenlei 9, Eikenlei 4, 4A en 6, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 2X32, 2Y32, 2S34 en 2P34.

 • 29/08/2019 - bekendmaking - omgevingsvergunning - Klein Veerle 34

 • 29/08/2019 - Bekendmaking Besluit deputatie - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 139

  Bekendmaking Besluit deputatie - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 139

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de deputatie op 22 augustus 2019 besliste dat voetweg nr. 139 gedeeltelijk afgeschaft kan worden.
  Tegen de beslissing van de deputatie kan beroep worden ingediend, dat aan de gouverneur van de provincie Antwerpen (Kon. Elisabethlei 22-24, 2018 Antwerpen) bezorgd moet worden binnen de vijftien dagen na de afkondiging van de genomen beslissing.

  Namens het college van burgemeester en schepenen,

 • 21/08/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Houtstraat 69

 • 19/08/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Hendrik Consciencelaan 33

 • 16/08/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning -Platanendreef 13

 • 16/08/2019 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - E.Claeslaan19