Bevraging noodopvang week 20 december

DEZE BEVRAGING IS AFGEROND.

Beste ouder(s),

Omwille van de beslissingen van het Overlegcomité van 3 december en om de viruscirculatie te reduceren, wordt aan ouders gevraagd om de kinderen in de week voor de kerstvakantie thuis op te vangen. Er zal echter een groep ouders zijn die onmogelijk zelf opvang voor hun kinderen kan voorzien, omdat ze bijvoorbeeld beide tewerkgesteld zijn in cruciale beroepen of essentiële diensten. Voor deze gezinnen wordt noodopvang georganiseerd.

Als lokaal bestuur wensen we graag een zicht te krijgen op de behoefte van onze gezinnen naar noodopvang in de week van 20 december. Deze noodopvang is gratis en zal doorgaan tijdens de gewone schooluren.

Mogen we u vragen om onderstaande gegevens in te vullen en dit enkel wanneer u echt niet in de mogelijkheid bent om uw kind(eren) thuis op te vangen. U kan dit formulier versturen tot en met vrijdag 10 december, 22 uur.

Nota: de voor- en naschoolse opvang zal gegarandeerd blijven door Ferm Kinderopvang in Brecht, Sint Lenaarts en Sint-Job-In-‘t-Goor.

Frans Van Looveren - schepen - 0472 31 98 83