Boeken- en tijdschriften

Naast archieven bezit de gemeentelijke archiefdienst een eigen boeken en tijdschriftencollectie. Deze komt voort uit eigen aanwinsten en schenkingen en handelt over een veelheid aan onderwerpen zoals het cultureel leven, ruimtelijke ordening,…

De werken kunnen na opvraging bij de gemeentelijke archiefdienst (archief@brecht.be) ter plaatse in de bibliotheek worden geraadpleegd.

In de toekomst wordt de collectie mee opgenomen in de bibliotheekcatalogus. In afwachting daarvan kunt u onderstaande lijsten gebruiken.

Het volstaat om het fondsnummer en uniek nummer door te geven van de stukken die je wil inzien.

Overzichten