Boombruggen

Brecht plaatst boombruggen ... Andrélaan

Op tal van plaatsen in onze gemeente zijn eekhoorns vaak slachtoffer van het verkeer als ze van het ene bosje naar het andere de oversteek willen maken voor onder meer het verzamelen van vruchten voor hun wintervoorraadje. Daar waar er nog ouderwetse luchtlijnen voor elektriciteit over de straten hangen is er geen probleem: dan kunnen de kleine beestjes ongestoord de oversteek maken.

Op andere plaatsen is er geen veilige oversteek meer mogelijk en helpen we de natuur graag een handje door het aanbrengen van gepaste loopdraden voor eekhoorns en boommarters. Hierbij wordt voor de bevestiging van de loopdraad een speciaal type kroonverankering gekozen waarbij de bomen geen schade oplopen.

Op aangeven van enkele alerte buurtbewoners uit de omgeving werd de Andrélaan als proefproject gekozen. Een groene en bosrijke omgeving in combinatie met een drukke verkeersstraat ... tijd om in te grijpen dus! Een testgebied voor oversteekplaatsen als gevolg.

Dit najaar plaatste de gemeente Brecht in samenwerking en met steun van de milieuraad maar liefst twee boombruggen. De kostprijs voor de materialen bedroeg zo'n 150 euro per brug. De plaatsing gebeurde kosteloos en vrijwillig door milieuraadslid (open vld) en boomverzorger Johan Van Aert.

In de toekomst volgen we het project verder op en zal een monitoring van de boombruggen plaatsvinden. Ook buurtbewoners vragen we mee een oogje in het zeil te houden en hun bevindingen over te maken aan de milieudienst.

Deze actie kadert in het gemeentelijke beleid rond biodiversiteitsversterking binnen Brecht.

reportage atv