Gemeenten Brecht en Wuustwezel bekomen van grootse brand

Wat vrijdagmorgen 23 april begon als een rampzalige natuurbrand in het Groot Schietveld op grondgebied Brecht, draaide in de loop van de dag (letterlijk) om tot een evacuatie van de bewoners van 400 woningen op het grondgebied van Wuustwezel. Op korte tijd werd de gemeentelijke ramp een provinciale. Nu de operationele fase op maandag 26 april rond 15.00 uur werd afgerond, blikken we graag terug op enkele spannende dagen en willen we onze oprechte dank uitdrukken aan iedereen die deel uitmaakte van dit mooi staaltje samenwerking.

Brandweer massaal opgeroepen

Enkele dagen na het ontstaan van de brand, is een aantal brandweerlieden nog steeds op het terrein voor het detecteren en doven van kleine smeulbrandjes. De dagenlange onvermoeibare inzet van (op het piekmoment 180 unieke) vrijwillige en beroepsbrandweerlieden verdient ons grootste respect en onze dank. Urenlang gaven brandweerlieden van binnen en buiten onze gemeente-, provincie- en zelfs landsgrenzen heen in uiterst moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf. Brandweerkorpsen van Brandweerzone Rand, - Taxandria, - Kempen, van Antwerpen en van Limburg gaven ondersteuning op het terrein. De Nederlandse collega’s kwamen met twee Chinook-helikopters de brand mee blussen vanuit de lucht. Een uniek staaltje teamwork.
 

Crisisteam op terrein en in het crisiscentrum

Tal van diensten gingen op enorm korte tijd intensief samenwerken, zowel op het terrein als in het crisiscentrum dat werd opgestart in de brandweerkazerne van de gemeente Brecht. Op die twee locaties is een vertegenwoordiging van de verschillende disciplines aanwezig (onder leiding van de burgemeester in een gemeentelijk fase of gouverneur in een provinciale fase zijn dat de brandweer, de medische hulpverlening, de politie, logistieke steun, communicatie en noodplancoördinatie). De professionele medewerkers op het terrein en die in het crisiscentrum zorgden voor een constante interactie. De federale gezondheidsinspecteurs volgden de evacuatie op de voet en hielden ziekenwagens klaar. De vertegenwoordigers van Defensie en de civiele bescherming vochten mee tegen de ramp en stelden het nodige materiaal ter beschikking. De lokale politiezones Voorkempen en Grens werkten samen en deden hun werk op een empathische wijze, vol begrip voor de situatie waarin de geëvacueerde mensen zich bevonden. De boswachters van Agentschap Natuur en Bos gaven hun kennis van het domein mee door op het terrein en volgden de ecologische situatie mee op. De noodplanningscoördinatoren bewaarden het overzicht en coördineerden en odnersteunden alle opdrachten in het crisiscentrum. De gemeentelijke en provinciale communicatiediensten zorgden voor de verspreiding van alle bevestigde informatie, de burgemeester of gouverneur namen in samenspraak met het team beslissingen en namen de rol van woordvoerder op hun naam.
 

Enorme inzet achter de schermen

De mooie samenwerking tussen de personeelsleden van gemeente Wuustwezel, Brecht en de provinciale diensten zorgde ervoor dat er bij nieuwe ontwikkelingen in de brand snel werd geschakeld. Een opvangcentrum voor de geëvacueerde inwoners van Wuustwezel stond op korte tijd op poten. De inwoners kregen er eten en drinken en voor wie niet bij familie of vrienden terecht kon, zochten de medewerkers een slaapplaats. Een callcenter met gemeentelijk personeel uit Brecht en Wuustwezel als calltakers werd opgestart om de meer dan 200 telefoonoproepen van geëvacueerde inwoners te beantwoorden. Lokale cateraars zorgden op korte termijn voor een (warme) maaltijd voor meer dan 200 medewerkers op terrein en achter de schermen. De gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel willen alle medewerkers en hulpverleners bedanken voor hun expertise, betrokkenheid en professionele inzet, zowel op het terrein als achter de schermen.
 

Veel warmte in moeilijke tijden

Minstens even hartverwarmend waren de talrijke hulpaanbiedingen van de inwoners van Brecht en Wuustwezel. We waren enorm aangenaam verrast dat onze inwoners elkaar vonden en elkaar ondersteunden. Bedankt aan alle inwoners die hulp aanboden of hun thuis openstelden voor geëvacueerde inwoners. Het geeft een warm gevoel om in tijden van nood te mogen ervaren dat we op onze inwoners mogen rekenen.

De geëvacueerde inwoners uit Wuustwezel ondergingen enkele erg spannende uren en dagen. Ook hen willen we bedanken, voor hun begrip en flexibiliteit. Hoewel zij onverwacht door de politie verwittigd werden om snel hun woning te verlaten, werkten ze begripvol mee aan de evacuatie. We zijn fier op de solidariteit die deze dagen ontstond.  Het schept een band en sowieso verhalen waar we hopelijk spoedig samen op kunnen terugblikken. De bewoners waren vol lof over de zorg die hen geboden werd: opvang, slaapvoorzieningen, politiebewaking, geleidelijke terugkeer naar hun woning,… Tot hun tevredenheid werd bovendien aan hun (huis)dieren gedacht, ook bij de verdeling van de slaapplaatsen. Meer dan 200 geëvacueerde inwoners ondergingen maandag een coronatest. We zijn blij te kunnen melden dat zij allen negatief hebben getest.
 

Toekomst

Naast de menselijke en financiële gevolgen, heeft de brand ecologisch een enorme schade aangericht aan bodembroeders, amfibieën, reptielen en de heidevegetatie. Die volledige schade is nog niet in kaart. De gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel willen lessen trekken uit deze ramp en het gesprek aangaan met Defensie over hoe er in de toekomst wordt omgegaan met het militair domein.

Afbeeldingen