Cursus biologisch tuinieren: de moestuin

Cursus biologisch tuinieren: de moestuin

Elk jaar organiseren de kringloopkrachten van Brecht in samenwerking met Velt-Noorderkempen een cursus biologisch tuinieren - de moestuin. De organisatie van deze cursus is maar mogelijk door de financiële en logistieke ondersteuning van de gemeente Brecht. 

Heb jij altijd al een moestuin met lekkere verse groenten, kruiden, … willen aanleggen maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Tijdens de cursus biologisch tuinieren komen alle aspecten van moestuinieren aan bod: de aanleg en inrichting van de moestuin, vruchtwisseling toepassen, hoe en hoeveel bemesten, nuttige werktuigen en hoe ze gebruiken, hoe de moestuin onkruidvrij houden, … . De teelt van de meest courante groenten wordt uitgebreid toegelicht: hoe en wanneer zaaien, planten, uitdunnen van zaailingen en oogsten. 

Deze cursus is vrij uniek in Vlaanderen. Het opzet is niet alleen te horen en te zien hoe het werk in de moestuin in elkaar zit. Maar ook om het zelf ter plaatse in de praktijk toe te passen. Het is dus een echte praktijkcursus, niet louter een reeks vertel- en demonstratielessen. Door het zelf onmiddellijk toe te passen, zal je er meer van onthouden en kan de begeleider indien nodig ook nog wat bijsturen.


De structuur van de cursus 

Elke tweede zaterdag van de maanden maart tot en met oktober, telkens van 08.30 tot 12.30 uur.

Aan de deelnemers vragen wij het engagement om aan de ganse cursusreeks deel te nemen. Om praktische redenen is het verplicht op voorhand in te schrijven. Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier bereikbaar via de inschrijvingsknop op deze pagina. Het aantal deelnemers is om praktische redenen beperkt. Inschrijven kan enkel voor de editie van 2024.

Deze cursus doorloopt de werkzaamheden in de moestuin gedurende het ganse teeltseizoen. De begeleider van deze cursus, een Velt-lesgever met meer dan 40-jaar praktijkervaring, geeft toelichting bij de werkzaamheden, doet het zelf voor en geeft zoveel mogelijk tips. Tips gaande van zaaien, onderhoudswerkzaamheden tot en met het oogsten en bewaren. In de mate van de beschikbare tijd en interesse kan ook het telen van keukenkruiden en kleinfruit aan bod komen. Vervolgens is het aan de deelnemers om zelf onder begeleiding de handen uit de mouwen te steken en de nodige praktijkervaring op te doen. 
 

Locatie 

De lessen gaan door in de biologische nuts- en kringlooptuin van de gemeente Brecht, Mudaeusstraat 6. De ingang van de tuin is naast het Kempuseum (nr. 2).

Kostprijs

Voor deze cursus vragen wij een bescheiden bijdrage van 15,00 euro voor de inwoners van Brecht, andere betalen 20,00 euro. Dit is ongeveer 1 euro per les. Na ontvangst per mail van uw inschrijving is dit bedrag vooraf over te schrijven op rekening van de kringloopkrachten van Brecht IBAN: BE08 7310 1609 6113. Pas na deze betaling is uw inschrijving definitief.