De Stenen Molen

Deze molen is de enige overgebleven windmolen van de zeven molens in onze fusiegemeente. Deze ‘binnenkruier’ werd in 1842 in opdracht van J.F. Spruyt gebouwd. De molen had twee koppels molenstenen en een schorssteen. Deze werd gebruikt om schors van eik te vermalen. Zo ontstond er ‘run’ dat de leerlooiers gebruikten om het leer te looien. In 2001 werd hij na een periode van verval in zijn oude glorie hersteld, maar op 15 juni 2010 brandde hij volledig uit. In 2015 werd hij opnieuw gerenoveerd door de huidige eigenaar die er een B&B en restaurant in vestigde.

Meer weten?