Duplicaat van Gemeentelijke toelage

Gemeente Brecht voorziet 2 soorten toelagen voor personen met een handicap:

Sociaal medische toelage (aanvraag)
Voor personen ouder dan 21 jaar met een erkenning van 66 % handicap én de daarbij horende uitkering (van mutualiteit, van arbeidsongevallenfonds, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming).
Sociaal pedagogische toelage (aanvraag)
Voor personen jonger dan 21 jaar met verhoogde kinderbijslag met een erkenning van 66 % handicap.

De toelage bedraagt 210 euro en ontvang je 1 keer per jaar.  
Personen die eerder een toelage ontvingen, krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd in maart/april. Denk je dit jaar ook in aanmerking te komen, neem dan contact op met de dienst welzijn.