Duurzaam hout

FSC/PEFC-hout: voor wie houdt van hout


De aarde wordt voor 30 procent bedekt met bossen. Jammer genoeg gaat het niet zo goed met deze bossen. Naar schatting verdwijnt er jaarlijks ongeveer 17 miljoen hectare (vijf à zes maal de oppervlakte van België of één voetbalveld per twee seconden!) van de tropische regenwouden. De belangrijkste oorzaken van de ontbossing zijn illegale houtkap, ontginning voor landbouw, aanleg van wegen, mijnbouw en bosbranden. Ook in het noorden worden de boreale en gematigde bossen gekapt (bijvoorbeeld in Rusland) of omgezet in plantages.

Om de achteruitgang van de bossen tegen te houden, werd in 1993 de Raad voor Duurzaam Bosbeheer (Forest Stewardship Council of FSC) opgericht. Dit is een internationale, onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Deze raad brengt boseigenaren, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties van over de hele wereld samen om verantwoord bosbeheer te promoten. Verantwoord bosbeheer houdt rekening met het milieu, de sociale aspecten (zoals de rechten van de lokale gemeenschappen en bosarbeiders) en de economische haalbaarheid. De Raad bestaat uit drie evenwaardige kamers: een sociale, een ecologische en economische kamer (die elk in gelijke mate vertegenwoordigd worden). Samen stelden zij de principes en criteria op voor verantwoord bosbeheer. Deze principes kunnen per land of regio aangepast worden aan de plaatselijke situatie. Bosbeheerders die zich houden aan deze criteria, kunnen hun bos laten certificeren. Hout uit deze FSC-bossen mag het FSC-label dragen.

De FSC-producten worden van het bos tot in de winkel gevolgd via de Chain of Custody. Elke betrokkene in het verwerkingsproces (houtzagerij, invoerder, handelaar, …) wordt door onafhankelijke controleurs geïnspecteerd. Bij een positieve evaluatie ontvangen ze een Chain of Custody-certificaat waarmee ze FSC-gelabelde producten mogen verkopen. Indien het COC-nummer op de factuur vermeld wordt, ben je dus zeker dat het hout wel degelijk uit een FSC-bos komt.

Er zijn echter twee labels wereldwijd die de garantie van duurzaam bosbeheer bieden. Beide labels worden erkend en gestimuleerd door onze federale overheid, maar ook door Vlaanderen. Bovendien is het PEFC-boscertificatiesysteem het grootste systeem wereldwijd en vindt u het grootste aandeel lokaal hout met het PEFC-label. 

Wat kun je zelf doen?

  • Koop FSC/PEFC-gelabeld hout en overtuig vrienden en familie hetzelfde te doen.
  • Spreek je houtleverancier aan en vraag naar FSC/PEFC-gelabeld hout als hij dit niet verkoopt.
  • Blijf de voorkeur geven aan hout boven vervangmaterialen. Hout is nog steeds het milieuvriendelijkst.
  • Wees zuinig met hout en papier.


Meer info en een lijst met verkooppunten vind op hun website www.fsc.be 
Info over PEFC