Aanvraagformulier akten dienst burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks-, overlijdens- of echtscheidingsakte)

Gegevens aanvrager
Bijvoorbeeld: 87.10.10-123.45
Persoon van wie de akte wordt aangevraagd
Als je jouw eigen akte aanvraagt, vul dan hier nogmaals jouw gegevens in.
Bijvoorbeeld: 87.10.10-123.45
Bij geboorteakte: vul geboortedatum in, bij overlijdensakte: vul datum overlijden in, bij huwelijks- of echtscheidingsakte: vul datum huwelijk in.
Indien je twee aktes opvraagt, vul hier dan de datum in over de tweede akte.