Aanvraagformulier hinderattest

De instructies bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het in te vullen. Vervolgens stuurt u het formulier, per e-mail of per aangetekend schrijven tegen
ontvangstbewijs, naar de gemeente op wiens grondgebied de werken zullen uitgevoerd worden.

Aanvraag
Gemeente waar het formulier is ingediend
Gegevens van de inrichting die de hinder ondervindt
Gegevens van de zelfstandige die het attest aanvraagt
Bijvoorbeeld: 12.34.56-789.01