Bevraging handelaars digitalisering cadeaubonnen

Historiek gemeentelijke cadeaubonnen:

In 2007 werden de cadeaubonnen opgestart als geboorte- en huwelijkspremie. Ze werden enkel als geschenk gegeven door het gemeentebestuur. Er was geen verkoop van de bonnen aan gekoppeld.

In 2012 werd het systeem uitgebreid: verkoop van de bonnen bij de gemeentelijke administratieve centra, schenking als cadeau aan jubilarissen en personeel, als sociale tegemoetkoming voor het Diftarsysteem... Ook worden de cadeaubonnen nadien op alle gemeentelijke diensten en op de wekelijkse markten aanvaard.

Doel van de cadeaubon:

Het stimuleren van lokale aankopen en het uniformiseren van verschillende soorten toelagen en cadeaus.

Toekomst?

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid tot digitalisering van de cadeaubonnen. Hiermee zouden een aantal pijnpunten die we momenteel ondervinden, kunnen weggewerkt worden. Zoals bijvoorbeeld het inleveren van de bonnen en een snellere terugbetaling.  
Daarbij polsen we in eerste instantie graag bij de deelnemende handelaars naar de bereidwilligheid en de mogelijkheden. Uw mening is hierbij onmisbaar! Zonder betrokkenheid van de deelnemende handelaars kan het systeem uiteraard niet werken.

Daarom verzoeken wij u om bijgevoegde vragenlijst online in te vullen. Graag tegen 31/01/2021.

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

 
1 Start 2 Complete
Algemene gegevens
Bevraging