Evaluatieformulier gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Zuidwerking

Dit evalutieformulier wordt op initiatief van de projectverantwoordelijke uiterlijk één jaar na uitbetaling ingediend. De aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via dit evaluatieformulier

Evaluatie
Zuidwerking
Aanvrager
Financieel
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Het project
Resultaat
Verduidelijk aan de hand van de toekenningsvoorwaarden.
Onkostenstaat
Geef een onkostenstaat van het project met vermelding van andere aangewende subsidiekanalen.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Stand van zaken
Verzelfstandiging project op lange termijn
Betrokkenheid Brechtse bevolking