Gastgezinnen: gemeentelijke toelage aanvragen

Gemeentelijke toelage ontwikkelingssamenwerking
Toelage voor:
Aanvrager
Financieel
Organisatie die het verblijf mee ondersteunt
Naam van het kind en nationaliteit
Foto's
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx.

Dit aanvraagformulier dient voor 1 oktober bezorgd te worden aan de dienst welzijn.