Weet je wat een geldezel is?

De kans bestaat dat je het antwoord schuldig blijft. En dat is helemaal niet verrassend. Uit onderzoek van Febelfin blijkt dat meer dan de helft van de volwassenen en bijna 80% van de jongeren het niet weet.

Money Mule
Geldezels lenen hun bankrekening en/of bankkaart en pincode uit aan criminelen tegen een bepaalde vergoeding en werken op die manier - misschien onbewust - mee aan witwaspraktijken. En dat is strafbaar. Liefst 14% van de ondervraagde jongeren is vatbaar voor dergelijk aanbod.

Dat is zorgwekkend en moet veranderen. Hieronder vind je een nieuwe digitale infobrochures over geldezels. Deze kunnen alvast een grote hulp bieden. Ze bevatten nl. alle noodzakelijke informatie, op een heldere manier uitgelegd. Ze kunnen op diverse manieren gebruikt worden, zodat iedereen goed beseft wat geldezels zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn. Daar is iedereen mee gebaat.

De brochures kwamen tot stand in samenwerking met jongerenorganisaties Jes, Formaat, Kras, SAAMO, parket Brussel en Politiezone Antwerpen.

Info: Politie Voorkempen, Vaartdijk 15, 03 210 40 00 of pz.voorkempen@police.belgium.eu