Gemeenschapscentrum Jan vander Noot als nieuw administratief centrum met gemeenschapsfunctie

Het huidige gemeentehuis van Brecht werd oorspronkelijk in 1848 gebouwd en in 1980 kreeg het zijn huidige functie. Toen telde onze gemeente zo’n 18.000 inwoners. Intussen zijn dat er bijna 30.000 en zitten de gemeentediensten er krap behuisd. Een uitbreiding van het gemeentehuis bleek ruimtelijk en technisch geen goede oplossing. Het college startte in september 2019 met de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor de administratieve diensten in Brecht. Verschillende pistes werden onderzocht. Een herwaardering van het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot naar nieuw administratief centrum met gemeenschapsfunctie kwam als beste optie uit de bus.

Nood aan moderne en efficiënte dienstverlening

Burgemeester Sven Deckers licht toe: “Het personeel heeft momenteel niet voldoende ruimte in het gemeentehuis om optimaal te kunnen werken en aan de noden van de huidige moderne en efficiënte dienstverlening te voldoen. Door de krappe bezetting is er onder andere een gebrek aan privacy. Bovendien is er nu geen plaats in het gebouw voor een vergaderzaal, een spreekruimte, archiefruimte of een refter. De diensten zijn her en der verspreid in het gebouw en over verschillende gebouwen binnen de gemeente. Dat is heel verwarrend voor onze inwoners, bemoeilijkt de samenwerking tussen de diensten en is nefast voor een efficiënte dienstverlening naar de inwoners. Het gebouw is ook afgeleefd en beantwoordt niet aan de normen qua energievriendelijkheid. Een nieuwe huisvesting is dus nodig.”

Gemeenschapscentrum Jan vander Noot als nieuw administratief centrum

Schepen voor oa openbare werken en patrimonium Daan De Veuster: “Tijdens de studie werden verschillende locaties onderzocht en na haalbaarheidsonderzoeken bleek de herwaardering van het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot voor het nieuwe administratieve centrum de beste optie. De huisvesting van de administratieve diensten zal in het administratief centrum gecombineerd worden met een gemeenschapsfunctie, zoals de aanwezigheid van compacte polyvalente zalen die flexibel te gebruiken zijn. Deze realisatie past binnen een ruimere visie over het Gemeentepark, namelijk de creatie van een parkcampus. Op lange termijn voorziet het college naast de parkcampus nog twee extra publieke en culturele dienstverleningsknopen in Brecht, namelijk de welzijnscampus en schoolcampus (in de Van Pulstraat).”

Parkcampus verzamelt verschillende sociale en culturele functies

De parkcampus zal in de toekomst heel wat sociale en culturele functies verzamelen. Naast de administratieve diensten zijn de bibliotheek, de muziekacademie, het Kempuseum en de buitenschoolse kinderopvang er gevestigd. Een grote meerwaarde van de campus is dat deze bereikbaar is via verschillende trage wegen. In een mobiliteitsonderzoek wordt de functie van de Mudaeusstraat nog herbekeken en wordt onderzocht of die onthard kan worden. Voor een definitieve locatie van de grote polyvalente zaal wordt ook naar de parkcampus of toch zeker de nabijheid van de parkcampus gekeken. Op deze manier wordt de parkcampus als het ware geprogrammeerd als een sociaal cultureel gemeenschapscentrum.

Draagvlak voor duurzaam project

Het college zoekt een breed draagvlak voor dit project en wil samen met de oppositie een ontwerpteam selecteren. Vanaf nu start ook een ruimere infocampagne om de inwoners te informeren over stand van zaken van het project. 

Af te leggen traject

Na de goedkeuring van dit masterplan door het college wordt nu de volgende horde in het project voor het administratief centrum genomen. Op de agenda van de gemeenteraad van 14 januari 2021 staat de goedkeuring voor een oproep naar ontwerpteams. Deze teams zullen instaan voor het uittekenen van de plannen om het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot om te vormen tot een nieuw administratief centrum. Uit alle ingediende kandidaturen zullen enkele ontwerpteams geselecteerd worden. Met hen zal verder onderhandeld worden over de offerte om zo uiteindelijk tot 1 team te komen dat het ontwerp zal opmaken. In de planning staat voorop dat er in juli 2021 een architectenteam aangesteld kan worden. Nadien kan het team beginnen met de opmaak van de plannen en de uiteindelijke aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarna wordt er een procedure gevoerd voor de aanstelling van een aannemer. De bouwwerken zullen enige tijd in beslag nemen. In de timing die momenteel vooropgesteld wordt, is het de ambitie om het nieuwe administratieve centrum aan het einde van deze of het begin van volgende legislatuur af te hebben.