Heffing op de winning van grondwater

Procedure

Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De aangifte voor de heffing van de winning op grondwater heeft betrekking op het voorgaande jaar en omvat onder andere:

  • identificatiegegevens
  • de activiteit
  • de verschillende waterputten
  • de opgepompte hoeveelheden grondwater.

Ondernemingen, instellingen, verenigingen en tuinbouwers doen hun aangifte bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Landbouwers moeten hun aangifte doen via de Mestbank (van de Vlaamse Landmaatschappij).

 

Product type
Financiële verplichting
Doelgroep
Burger Onderneming Organisatie
Thema
Bouwen en Wonen
Keywords
belasting bijdrage boorput drinkwater drinkwaterfactuur drinkwaterinstallatie geboorde put grondwater grondwaterwinning heffing heffing op de grondwaterwinning heffingloket heffingsloket milieuheffing milieutaks steenput waterbelasting waterfactuur waterinstallatie ijking verzegeling verzegelaar waterputmeter waterdebietmeter ijken geijkt waterheffing debietmeter waterput grondwaterput