Honden

Wie een hond heeft of met de hond gaat wandelen op de openbare weg, moet zich aan bepaalde regels houden. Lees hier de reglementen die gelden in de gemeente Brecht.

Gemeentelijk politiereglement op honden

Gemeenteraadsbesluit 10/06/1993 (aanpassing bij gemeenteraad van 9/10/1997)

art. 1 Op de openbare weg en op alle publiek toegankelijke plaatsen moeten honden aan de leiband gehouden worden.

art.2 De ronddolende en onbewaakte honden worden in bescherming genomen en ondergebracht in een dierenasiel. De kosten, hieraan verbonden, alsook de eventuele aangerichte schade vallen ten laste van de eigenaar of de bewaarder van de hond.

art. 3 De eigenaars, houders of bewaarders van honden zijn verplicht te beletten dat de rijwegen, de voet- en fietspaden, de aanpalende bermen en huizen, en de voor publiek toegankelijke plaatsen bevuild worden door hun dieren.

(art. 4 De uitwerpselen die terecht komen op de voornoemde plaatsen dienen door de eigenaars, houders of bewaarders verwijderd te worden. Bij weigering kunnen de uitwerpselen op hun kosten verwijderd worden.) gewijzigd bij besluit 9/10/1997

art. 5 Blinden en slechtzienden die gebruik maken van een hond als begeleider vallen niet onder toepassing van dit reglement.

art. 6 Inbreuken op deze verordering zullen gestraft worden met politiestraffen.

Gemeentelijk politiereglement op honden

Aanpassing besluit 10/06/1993 bij gemeenteraad van 9/10/1997

art. 4 De uitwerpselen die terecht komen op de voornoemde plaatsen dienen door de eigenaars, houders of bewaarders verwijderd te worden. Zij dienen een daartoe bestemd zakje te gebruiken. Deze voorziening moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden. Bij weigering kunnen de uitwerpselen op hun kosten verwijderd worden

 

Algemeen politiereglement gemeente Brecht dd. 5/05/1982, wijziging artikel 87 bij gemeenteraad van 26/05/1988
"Het is verboden honden van het ras Pit-Bull-Terrier te kweken, te houden, te verhandelen, in of uit de gemeente te brengen of te vervoeren."

 

Voor het houden van meer dan 4 volwassen honden is ingevolge de Vlaamse Milieuwetgeving (vlarem) een meldingsplicht van toepassing. Je meldingsdossier moet ingediend worden bij de gemeentelijke milieudienst. Download hier het formulier.