Hondenweides

In 2008 werd gestart met het project door de aanleg van twee hondenweiden in Brecht-centrum en Sint-Job-int-‘t-Goor. In 2010 kende dit verhaal een vervolg met de aanleg van een bijkomende hondenweide in Sint-Lenaarts.

Het zijn zones waar de dieren vrij mogen rondlopen in tegenstelling tot op andere openbare plaatsen. Verder zijn alle geldende reglementeringen wel van toepassing binnen de afgebakende zones zoals de opruimplicht en een verplicht gebruik van hondenpoepzakjes. Aan deze hondenweides werden vuilbakjes voorzien om de ophaling van hondenpoep mogelijk te maken.

Waarheen met hondenpoepzakjes?
Hondenpoepzakjes deponeert u bij voorkeur in uw eigen afvalzak. Openbare vuilbakjes zijn te vinden aan de hondenweides nabij bushaltes, zitbanken, picknickruimtes en zijn bestemd voor reisafval (geen huishoudelijk afval), ook in deze bakjes kan u eventueel terecht met uw hondenpoep.
Hondenweides Brecht ?
-Brecht centrum: Heiakker (Schoolstraat),
-Brecht: speelpleintje Albatrosdreef / Poedeldreef
-Sint-Job: Kattenhoflaan (omgeving watertoren),-Sint-Lenaarts: Houtstraat (thv voetbal en gemeentemagazijn)

Zie ook GAS: (geluids)hinder door dieren, hondenpoep, loslopende honden etc