Huisstijl

Wat?

Al enkele jaren gebruikt het gemeentebestuur een huisstijl voor alle interne en externe communicatie. De huisstijl moet zorgen voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente. Zo zal je brieven, affiches, auto's, e-mailberichten,... meteen herkennen aan de huisstijl en de vermelding van het gemeentelijk logo. Ook in de schriftelijke, mondelinge en telefonische communicatie wordt de huisstijl toegepast. Zo streven we bijvoorbeeld naar eenzelfde stijl in onze brieven, e-mails,... en spreken we de inwoners op eenzelfde manier toe aan de balie en aan de telefoon.

Het is de taak van de communicatiedienst om de huisstijl te bewaken.

Voor wie?

Alle gemeentelijke diensten zijn verplicht zich te houden aan de huisstijl.