Inname openbaar terrein

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Hiervoor is steeds, vooraf, een toelating nodig van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

  • een inname van voetpaden en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen ...
  • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen ... op openbaar domein.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
  • voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken.
  • wanneer je enkel de inname vraagt van bestaande parkeerplaatsen moet je een parkeerverbod aanvragen.
  • het plaatsen van kiosken, eetkramen, tenten …

Je krijgt een vergunning om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating wordt steeds een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin staat welke verkeersborden je moet plaatsen. Dit is een wettelijke verplichting: bij inname van het openbaar domein moet je de juiste verkeersborden voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

Als je bij een verhuis bijvoorbeeld een verhuiswagen, kraan,... op het openbaar terrein wil plaatsen, moet je hiervoor minstens 14 dagen op voorhand een aanvraag indienen. Dit kan met het online aanvraagformulier zonder account of online aanvraagformulier met account

Opgelet – gewijzigde aanvraagtermijn: voor werken van grotere verkeersimpact en die op invalswegen de rijbaan innemen, vragen we vanaf 01/01/2022 zes weken op voorhand te worden ingelicht middels het aanvraagformulier op onze website.