Kapmachtiging

Wat

Wanneer de kapping van bepaalde bomen niet opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan, dan hebt u in vele gevallen een kapmachtiging nodig (ook in een privébos).

  • Kappingen die expliciet opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
  • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is.

Voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels.

Procedure

Kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of u al dan niet een kapmachtiging krijgt.

Kappingen in openbare bossen (die niet opgenomen zijn in de gezamenlijke houtverkoop) moeten eerst aangevraagd worden. Dat kan door het ingevuld aanvraagformulier naar de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos te sturen.

Uitzonderingen

Kapping om veiligheidsredenen

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen in privébos kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet u die kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.

In openbaar bos is dringende kapping om veiligheidsredenen mogelijk in overleg met de boswachter.

Product type
Toelating
Doelgroep
Burger Onderneming Organisatie
Thema
Milieu en Energie
Keywords
bomen boom bos kapmachtiging kappen kapvergunning zagen vellen omzagen