Kooldries - Hoofsweer

In Brecht liggen twee natuurgebieden die al decennia lang naast elkaar beheerd worden: Kooldries (Natuurpunt) en Hoofsweer (ANB). Nochtans maakten beide gebieden deel uit van dezelfde oude kleiputten in Brecht, die een restant zijn van de bloeiende steenbakkerij-industrie. Dankzij de samenwerking van de verschillende partijen, kan je voortaan terecht in het nieuwe en ééngemaakte natuurgebied Kooldries-Hoofsweer! Voor de vogelliefhebbers is er een prachtige kijkwand ontwikkeld, maar ook voor de andere natuurliefhebbers heeft de unieke fauna en flora hier heel wat te bieden. Ook de uiterst zeldzame kamsalamander laat zich hier soms eens bewonderen!

Meer weten?