Tuinieren

Tuinieren

Op bovenstaande links vind je tips en info over thuiscomposteren, kringlooptuinieren, biologisch moestuinieren en de teelt van keukenkruiden. Deze info stoelt op de vele jaren ervaring van onze plaatselijke kringloopkrachten. Gestart onder de naam 'compostmeesters' promoten deze vrijwilligers het thuiscomposteren. In de loop der jaren is hun werkingsgebied sterk uitgebreid tot de eerder genoemde thema's.