Een ongekend kind adopteren

Wat

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de gemeente beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Voorwaarden

De adoptant(en) moet(en) in Brecht wonen.

Procedure

De procedure van adoptie start niet bij de gemeente Brecht.

Voor meer informatie kan je als kandidaat-adoptant terecht bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel. 02 533 14 76 
of op de website van Kind en Gezin-adoptie.

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente.

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
tel. 02 542 75 81

De adoptiebeslissing laat je overschrijven bij de dienst burgerlijke stand. Je maakt hiervoor een afspraak via bovenstaande link. De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de burgerlijke stand. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Wat meebrengen?
  • Je identiteitskaart;
  • Voor buitenlandse adoptie: het adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing.
Bedrag

De overschrijving en aanpassingen door de dienst burgerlijke stand zijn gratis.

Product type
Toelating
Doelgroep
Burger
Thema
Welzijn en Gezondheid
Keywords
adopteren adoptie binnenlandse adoptie kinderen procedure voorwaarden