Groeipakket (kinderbijslag)

Wat zit er in het Groeipakket?

Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding  van kinderen. Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket.

In het kader van de Europese verordeningen en de bilaterale akkoorden kunnen ook kinderen in het buitenland de gezinsbijslagen krijgen.

www.groeipakket.be