Wettelijk samenwonen

Als je als koppel samenwoont, kan je een verklaring wettelijke samenwoonst afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie samen verblijven. Wettelijk samenwonenden genieten een zekere juridische bescherming.

Voorwaarden
  • Meerderjarig zijn;
  • Handelingsbekwaam zijn;
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap;
  • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres.
Procedure

Kom beiden naar de dienst burgerzaken met jullie identiteitskaarten. De ambtenaar maakt de verklaring onmiddellijk op. Het kan raadzaam zijn jullie samenwoonst ook bij een notaris te laten vastleggen in een samenlevingscontract.

Je kan ook een einde stellen aan je wettelijke samenwoonst. Dit kan gebeuren met onderlinge toestemming, of een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.

Wat meebrengen?

 

  • De identiteitskaarten van beide kandidaten;
  • Eventueel voor niet-Belgen een bewijs van ongehuwde staat met de nodige legalisaties.
Prijs

Gratis

Regelgeving

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek