Naamswijziging

Wat

Veranderen van naam of voornaam

Familienamen en voornamen kunnen enkel veranderd worden als je een gemotiveerde, grondige reden hebt.

Veranderen van familienaam

Procedure

Als je je familienaam wil wijzigen moet je een gemotiveerde aanvraag schriftelijk indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie:

FOD Justitie- Dienst naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 67 03
naamsverandering@just.fgov.be

De dienst naamsveranderingen zal je melden welke documenten er nodig zijn om de procedure verder te zetten.

De toekenning van je nieuwe naam gebeurt bij Koninklijk Besluit. Daarna bied je je aan op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats, na afspraak via bovenstaande link.

Prijs

140 euro

Veranderen van voornaam

De aanvraag om je voornaam te veranderen doe je op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats.

Voorwaarden

  • je bent meerderarig (de ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen)
  • je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze
  • je woont in Brecht of je woont in het buitenland en Brecht was je laatste woonplaats in BelgiĆ«.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • je geboorteakte, als je niet in BelgiĆ« bent geboren.

Procedure

  • Tijdens je bezoek onderteken je je aanvraag om je voornaam te veranderen
  • Je vraag wordt goedgekeurd als de nieuwe voornamen niet belachelijk, verwarrend of schadelijk zijn en niet in strijd zijn met de openbare orde.
  • Bij goedkeuring krijg je binnen de 3 maanden na de aanvraag een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart met je nieuwe voornaam aan te vragen.

Prijs

140 euro

Regelgeving

wet van 15 mei 1987

wet van 18 juni 2018 (B.S. van 2 juli 2018)