Verbintenis tot tenlasteneming

Wat

Een niet-EU-onderdaan die een bezoek van maximum 3 maanden brengt aan ons land, moet het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn kosten te dekken. Indien hij daar niet in slaagt kan een Belg of een vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van onbepaalde duur in België zich garant stellen voor de niet-EU-burger met een verbintenis tot tenlasteneming, ook wel bijlage 3bis genoemd.

Voorwaarden

Niet-EU-onderdaan

 • de niet-EU-burger komt naar hier als toerist of voor familiebezoek
 • de verbintenis tot tenlasteneming kan ook gebruikt worden voor de niet-EU-burger die een visum wenst te bekomen met het oog op het afsluiten van een huwelijk

In beide gevallen beschikt de niet-EU-onderdaan zelf niet over voldoende bestaansmiddelen om zijn kosten van verblijf en terugkeer (of doorreis), en medische bijstand te dekken.

De verbintenis tot tenlasteneming geldt niet voor studenten, hier is de bijlage 32 van toepassing. Contacteer de dienst burgerzaken voor meer informatie.

Garant

 • de garant is Belg of een vreemdeling die gemachtigd is tot een verblijf in België
 • de garant moet beschikken over voldoende financiële middelen
Procedure
 • Download het formulier door op volgende link te klikken: verbintenis tot tenlasteneming , of kom het formulier afhalen bij de dienst burgerzaken. Het document dient origineel en recto/verso afgedrukt voorgelegd te worden.
 • Vul deel I van het formulier volledig in en kom ermee naar de dienst burgerzaken om je handtekening te laten legaliseren. Je maakt hiervoor een afspraak via bovenstaande knop. 
 • Om het dossier te vervolledigen voeg je volgende documenten toe:
  • een kopie van je identiteitskaart of verblijfskaart
  • bewijzen van voldoende bestaansmiddelen, bijvoorbeeld een kopie van je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting of de drie recentste loonfiches
  • een attest van gezinssamenstelling, vraag dit bij de dienst burgerzaken
 • Als de niet-EU-burger visumplichtig is dan stuur je alles naar hem op. Hij heeft 6 maanden (volgend op de datum van legalisatie) de tijd om de documenten voor te leggen aan het Belgisch consulaat in zijn land.
 • Als de niet-EU-burger geen visum moet aanvragen dan stuurt de dienst burgerzaken het volledig dossier naar de dienst vreemdelingenzaken. Na controle nodigt de dienst burgerzaken je uit om de verbintenis tot tenlasteneming te komen afhalen. Vanaf de datum van uitnodiging heeft de niet-EU-burger 6 maanden de tijd om het land binnen te komen.
Bedrag

Gratis