Lokaal overleg kinderopvang

Omschrijving

Het LOK brengt iedereen iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en mogelijks andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Ze geven advies aan het bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het lokaal bestuur is verplicht een Lokaal Overleg Kinderopvang op te starten en te organiseren.

Samenstelling

Het LOK bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.
De AV is samengesteld uit een een afvaardiging van

  • lokale actoren, rekening houdend met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren;
  • gebruikers;
  • lokaal bestuur (gemeenteraadsleden, leden van de OCMW-raad en leden van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn) met waarnemende en adviserende taak echter zonder stemrecht.

De voorzitter van het LOK, welke geen binding heeft met enige voorziening die in de gemeente een opvangfunctie vervult, heeft binnen het LOK geen stemrecht. Ook de penningmeester heeft geen stemrecht.

De schepen van jeugd, de voorzitter, de penningmeester en de welzijnsconsulente vormen het dagelijks bestuur en bereiden de algemene vergaderingen voor.

Vergadering

Het LOK vergadert 3 x per jaar.