Uitbreidingsronde kinderopvang baby’s en peuters

De Vlaamse Regering maakte recent bekend dat het tussen 2021 en 2024 zal investeren in 2500 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. In de eerste uitbreidingsronde zijn er voor de gemeente Brecht 9 nieuwe plaatsen voorzien. Het lokaal bestuur kan voor deze uitbreiding aan het Agentschap Opgroeien, op basis van de aanvragen, advies uitbrengen.

De gemeenteraad van 14 januari 2021 keurde de criteria en procedure goed. De criteria werden gekozen op basis van de lokale noden en de acties in het meerjarenplan. Het gaat hier over de nood binnen de deelgemeenten, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het engagement binnen het lokaal overleg kinderopvang en het lokaal loket kinderopvang.

Het Agentschap Opgroeien lanceerde zijn oproep op maandag 22 februari 2021. U vindt alle informatie + aanvraagformulieren terug op de website van Kind en Gezin. 

Uiterlijk 30 maart 2021 kan u als organisator bij het Agentschap Opgroeien een aanvraag indienen voor een uitbreiding of omschakeling. U informeert hierover het lokaal bestuur. 

Uiterlijk 28 april 2021 zal het lokaal bestuur een positief of negatief advies uitbrengen over de aanvragen. Gemeente Brecht bezorgt de adviezen aan het Agentschap Opgroeien. 

 

De criteria en de procedure kan u hieronder terugvinden.