Kort verblijf vreemdelingen (EU-burgers)

Wat

Als je België bezoekt voor maximum 90 dagen en je verblijft op een particulier adres, bijvoorbeeld bij vrienden of familie, moet je dit verplicht melden bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats.

Je doet dit binnen de 10 dagen na aankomst in onze gemeente.

Deze verplichting geldt ook voor alle familieleden die je vergezellen.

Procedure

Bij je aanmelding krijg je een document dat je gegevens en de duur van je verblijf vermeldt. Voor EU-burgers is dit een bijlage 3Ter.

Je moet dit document steeds samen met je identiteitskaart of paspoort kunnen voorleggen.

Wat meebrengen?

Geldige identiteitskaart of paspoort

Bedrag

Gratis