Centrum voor Leerlingen Begeleiding

Wat is het CLB?

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties gratis een beroep kunnen doen.
Het CLB geeft informatie, hulp en begeleiding. Elke school is verbonden aan een CLB in de buurt. Een leerling kan los van de school terecht in een CLB.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Leren en studeren
bijvoorbeeld: dyslexie, moeite met rekenen of lezen
Loopbaan van de leerling in het onderwijs
bijvoorbeeld: schoolrijpheid, wat na het 6de leerjaar, wat na het secundair onderwijs, is buitengewoon onderwijs aangewezen?
De lichamelijke gezondheid
bijvoorbeeld: ontwikkeling van de leerling, vragen over inentingen 
De geestelijke gezondheid
bijvoorbeeld: faalangst, schoolmoe, moeilijk gedrag

CLB-begeleiding is voor een deel verplicht
1. het medisch onderzoek
2. als een leerling te vaak afwezig is op school (leerplicht)
3. voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
4. om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

Bij deze begeleiding staat de leerling centraal en is geheimhouding van de gegevens gegarandeerd. De dienstverlening is gratis.

Begeleiding door het CLB gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe altijd uit van de leerling, de ouder of de school die een beroep doet op het CLB.
Begeleiding kan niet verplicht worden, behalve bij spijbelgedrag en bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over het CLB en het onderwijs in Vlaanderen.