Pedagogisch project

Het pedagogisch project bepaalt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld het pedagogisch project te respecteren. Raadpleeg hieronder het pedagogisch project.