Inschrijven

Voor De Sleutelbloem en De Schakel is het maximum aantal leerlingen vastgelegd op 25 leerlingen per geboortejaar voor de kleuters en per leerjaar voor de lagere school. Voor Klavertje 3 is er geen beperking. De inschrijvingen (voorrangsperiode) voor broertjes en zusjes starten na de kerstvakantie. De inschrijving van nieuwe kleuters start telkens op 1 februari.

Wacht niet te lang met inschrijven om teleurstelling te vermijden. Bij inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd. Dit is meestal de SIS-kaart, kids ID of de ISI+ kaart, maar ook een trouwboekje, paspoort e.d. voldoen.