Wie zijn ze en wat doen ze?

 • De leden van het oudercomité zijn, net zoals u, ouders
  • die geïnteresseerd zijn in onze kinderen,
  • die begaan zijn met het welzijn van alle kleuters en leerlingen op onze school, maar vooral ouders die nauwer betrokken willen zijn bij de schoolwerking en die de samenwerking tussen ouders en school verder trachten uit te bouwen ten voordele van alle kinderen.
    
 • Zowel de school, directie, de leerkrachten en leerlingen, maar zeker ook wij als ouders, hebben een aantal verwachtingen op het vlak van onderwijs, gedrag en organisatie… Daarom is het heel belangrijk dat al die verschillende verwachtingen op elkaar afgestemd worden. De ouderwerking is dan ook één van de instrumenten binnen de school om dit te realiseren. Het geeft voor de ouders en leerkrachten de mogelijkheid om voeling  te houden met wat er leeft in en rond de school en onder ouders en kinderen.De school speelt een grote rol in het leven van onze kinderen waarbij een actieve samenwerking tussen school en ouders hen enkel ten goede kan komen.
   
 • Ondersteuning bieden bij de organisatie van verschillende thema’s en activiteiten van de school is zeker een belangrijk doel van de ouderwerking. Zo zijn er ondermeer: het grootoudersfeest, het schoolfeest, het ontbijt, de Kwis, de tweedehands -speelgoedbeurs, de fruitdag na een vakantie op woensdag,  …  waaraan wij onze medewerking verlenen. Eventuele opbrengsten komen zoals steeds de school en onze kinderen ten goede. (Bv. bijdrage per klas voor de Heilige man van 6 december, sponsoring van fruit op de fruitdag, traktatie van een ijsje op het einde van het schooljaar, aankoop materialen voor de speel-o-theek, …)
   
 • Tot slot willen we jullie nog meegeven dat het oudercomité enkel punten behandelt van algemeen belang. Persoonlijke en/of specifieke problemen i.v.m. onderwijs worden steeds doorverwezen naar de directie en/of leerkrachten.