Wie zijn ze en wat doen ze?

  • De leden van het oudercomité zijn, net zoals u, ouders
    • die geïnteresseerd zijn in onze kinderen,
    • die begaan zijn met het welzijn van alle kleuters en leerlingen op onze school, maar vooral ouders die nauwer betrokken willen zijn bij de schoolwerking en die de samenwerking tussen ouders en school verder trachten uit te bouwen ten voordele van alle kinderen.    

Met veel energie, werkijver en enthousiasme wil het oudercomité de school ondersteunen, via:

Organiseren = onze helpende handen

We bieden ondersteuning bij de organisatie van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de boekenbeurs, het grootouderfeest, het schoolfeest, de paaseieren verkoop. Eén blik op de activiteitenkalender maakt meteen duidelijk waarvoor we ons graag allemaal inzetten. Daarnaast zijn we niet te beroerd om ook eens onze handen vuil te maken, bv. in de schooltuin of op de klusjesdag. We vergeten natuurlijk niet om de leerkrachten af en toe in de bloemetjes te zetten, bij de dag van de leerkracht.

 

Informeren = onze klankbordfunctie

Via de nieuwsbrief en de facebookpagina (ocdesleutelbloem) houden we je graag op de hoogte van de activiteiten, en praktische weetjes die gerelateerd zijn aan het reilen en zeilen op school.

 

Participeren = onze voelsprieten

Als oudercomité willen we graag de brug vormen tussen de ouders en de schooldirectie. Voorstellen, vragen maar ook thema's die we op een maandelijkse vergadering kunnen bespreken, kun je ons altijd bezorgen via oc_desleutelbloem@hotmail.com, via onze Facebookpagina of door één van onze leden aan te spreken.

 

Alle opbrengsten uit de activiteiten komen zoals steeds de school en onze kinderen ten goede. Denk aan het sponsoren van een culturele activiteit, de bijdrage voor de zee- of plattelandsklassen, de attentie bij de VerkeersEducatieveRoute, ...

Tot slot willen we jullie nog meegeven dat het oudercomité enkel punten behandelt van algemeen belang. Persoonlijke en/of specifieke problemen i.v.m. onderwijs worden steeds doorverwezen naar de directie en/of leerkrachten.