Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.

De verschillende geledingen werken dus samen aan het schoolbeleid. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur. Deze schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Voor GBS Brecht zitten volgende personen in de schoolraad:

3 leerkrachten nl. juf An Driessens (De Schakel), juf Gerda Van Boxel (De Sleutelbloem) en juf Nadia Buylinckx (Klavertje 3).
Als vertegenwoordiging van de ouders nemen Els Breugelmans (De Sleutelbloem), Ruth Vanbrabant (De Schakel) en Sven Verbiest  (Klavertje 3 groep 3) deel aan de schoolraad.
Voor de lokale gemeenschap zetelen Tiffany Wouters (De Sleutelbloem), Christel Meeusen (De Schakel) en Maria Christiaansen (Klavertje 3 groep 3). 

In principe neemt de schepen van onderwijs, Luc Aerts, deel aan de vergadering. Hij vertegenwoordigt dan het schoolbestuur. 

De directeur, Stef Lambrechts heeft een advies- en raadgevende functie.

De schoolraad komt 3 keer per schooljaar samen en volgens noodwendigheid.